2018. január 20., szombat, Fábián, Sebestyén napja
Kultúra
A cikk emailben történő elküldéséhez kattintson ide, vagy másolja le és küldje el ezt a linket: http://magyaridok.hu/kultura/nagy-szavak-nelkul-az-igazi-szeretetrol-2632906/

Nagy szavak nélkül az igazi szeretetről

A költő családjának meghurcoltatása a líráján is nyomot hagyott
Visky András erdélyi költő, író, drámaíró Nevezd csak szeretetnek című kötete tovább építi azt a sajátos versnyelvet, amely a szerző korábbi műveire is jellemző: rávilágít a mindennapi életben megfigyelhető biblikusságra, és rendkívül eredeti és érvényes, teljesen mai módon mutatja be mindezeket. Új kötete lehengerlő, megrendítő és nagyon különleges olvasmány. Nem csak az ünnepi időszakban érdemes újra és újra elővenni.

Visky András költészete elválaszthatatlan drámaírói munkásságától, hiszen színdarabjait verses formában írja, verseit pedig általában jel­lemzi a pontos dramaturgia, a monologikus, il­letve párbeszédes forma, és egyfajta színpadiasság, szertartásosság, ami emlékeztethet minket az egyházi szertartásokra is. A kilenc plusz egy (jegyzetek címet viselő) egységből álló új kötete a korábbi drámai művekhez hasonlóan szintén önéletrajzi ihletésű, és párbeszédbe lép a Szentírással, a Biblia egyes történeteit pedig a hétköz­napi életbe, a mindennapokba beemelve tökéletesen átélhetővé teszi. Visky András költészete egyfajta lírai írásmagyarázat, a megemelt versbeszéd pedig tökéletesen alkalmas arra is, hogy ki­emelje, szinte biblikus fénybe ál­lítsa a hétköznapok rendkívüli, megren­dítő pillanatait.

Visky András életét és művészetét alapvetően meghatározta, hogy édesapját, Visky Ferenc református lelkészt 1958-ban évekre börtönbe zárták, az akkor kétéves szerzőt és hat testvérét pedig édesanyjával együtt munkatá­borba száműzték. A család egyetlen napi olvasmánya a Biblia volt, és a gyermek Visky számára az egyiptomi fogság egyet jelentett családja történetével. A Vörös-tenger volt számára a Duna-delta kietlen vidéke, ahova száműzték őket, börtönbe zárt édesapja pedig Mózes, akitől remélték, hogy majd visszatér és hazavezeti őket. A téma Visky számos művében megjelent, többek között ezt dolgozza fel az édesanyja alakját középpontba állító, Júlia című drámája is.

A Nevezd csak szeretetnek című könyv is ennek a történetnek egy újabb, igen megrendítő, a szerző személyes sorsát a Biblia egyetemes és örök történetei közé emelő olvasata. A kötet címe a József és testvérei című versben jelenik meg („Mennek a gyilkosok, mennek / lefelé, egyenesen József kitárt / karjaiba, örök jövevények. / Csak a befogadó bosszú ment meg / attól, aki vagy, nevezd csak szeretetnek.”) A vers a szeretet egy abszurd megjelenési formáját mutatja be, és így sikerül nagy szavak nélkül, mégis tökéletesen érvényesen beszélnie róla.


Ugyanez igaz az egész kötetre is: a szerző azt hangsúlyozza, hogy a szeretet nem egy kifejezés, hanem egy történés, megigazulás, beteljesülés. A szeretet ugyanis nehezen megfogalmazható dolog, nem könnyű róla érvényesen beszélni, kimondva gyakran giccsesnek, gyöngeségnek hat. József megbocsát testvérei­nek, de az, hogy visszafogadja és megpróbálja szeretni őket, egyfajta bosszúként jelenik meg a versben. A kérdés, nevezhetjük-e ezt is szeretetnek?

A kötet egyik legmegrendítőbb darabja A szikárius Júdás búcsúlevele című vers, amely az árulás folyamatát bontja ki és fordítja a visszájára („Szavaiból megértettem, hogy nem én árultam el őt, / hanem ő engem, de ezt már nem sikerült értésére adnom. / Előtte indulok a halálba, elsőként akarom üdvözölni / a túloldalon.”) Kiemelkedő még a Borbély Szilárd halálára írt rövid szöveg is, egyfajta nyers, szikár gyászmunka, mely Shakespeare 64. szonettjének első sorát megidézve az idő bonyolultságát hangsúlyozza.

Visky András: Nevezd csak szeretetnek. Jelenkor Kiadó, 2017.

 

Kiemelt

Egyhavi keresettel több maradt az embereknél

A további emelkedéshez jó alapot teremt a minimálbér nyolcszázalékos és a garantált bérminimum további 12 százalékos emelése – mondta Varga Mihály.

Poszt-trauma

Vona és a 2300

A dolgok, amiknek az égvilágon semmi közük egymáshoz.

A Budapest Pride csapata bedobta a Conchita-bombát

„Az egész országot szivárványba borítjuk”.

Oknyomozó riporternek csapott fel a DK elnöke

Bizonyára ő is a Gőbölyös Soma-díjra hajt.

Megkapták a leckét a fideszes parasztok

Az SZDSZ émelyítő bűzét böfögte fel Vajda Mihály.

Hirdetés

Szívesen olvasna hasonló cikkeket? Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!