2018. január 17., szerda, Antal, Antónia napja
Kultúra
A cikk emailben történő elküldéséhez kattintson ide, vagy másolja le és küldje el ezt a linket: http://magyaridok.hu/kultura/egy-tanev-szakmunkaskepzoben-2618515/

Egy tanév a szakmunkásképzőben

Rejtő Jenő művei segítettek megtalálni az utat a renitens tanulók szívéhez
Tegnap volt 75 éve, hogy 37 éves korában munkaszolgálatosként meghalt a Szovjetunió területén, a hivatalos irat szerint egy kis faluban, Jevdakovóban, röviddel a doni áttörést megelőzően. A dráma- és kalandregényíró Rejtő Jenő emlékének ajánljuk a következő írást.

A nyolcvanas évek elején, egy kora májusi napon ért a nagy jelentőségű bejelen­tés, miszerint érdemtelenségem teljes elisme­rése mellett pályamódosításra kényszerülök. A művelődési központ igazgatói teendőinek ellá­tását augusztustól már kijelölt utódom végezte. Felső hatóságom, tekintettel sűrűn előforduló másodállásaimra, a helyi szakmunkásképző in­tézetbe helyezett magyar és történelem tantár­gyak okítása céljából. Ez a műintézet nem tartozott a korszak felkapott és divatos középfokú tanintézetei közé.

A tanévnyitón az osztályfőnök kollégák igyekeztek katonakoruk minden tapasztalatát bevetve, zárt alakzatban tartani a tanulóifjúságot. Az első megbeszélésen az igazgató el­mondta a követelményeket: a legfontosabb, hogy rend és fegyelem le­gyen. Kedélyesen vigasztalgatott, hogy Móra Ferenc is tanított egykor tanoncképző intéz­ményben, és ezekből az élményeiből írta A kalcinált szóda című elbeszélését.

A tanítási órák kegyetlen zajosak voltak. Az úgynevezett közismereti tárgyak órái harmincfős osztályke­retben zajlottak. Zajlottak a szó szoros értelmé­ben, hiszen elegendő volt a tábla felé fordulni, a derék kőművestanuló ifjak máris a fodrászlá­nyokat macerálták. Más alkalmakkor a hegesz­tők keveredtek ökölharcba a létszámra kicsi, de harcias villanyszerelő-tanoncokkal. Az igaz­gató, aki egyébként fizikát tanított, sorra láto­gatta a legzajosabb tantermeket, de mit tagad­juk, az ő óráin is hasonló jelenetek játszódtak le.

Megpróbálkoztam elégtelen osztályzatok ki­osztásával, de ennek nem volt értelme, mert a bukási arányszám úgyis magas volt, miért pont a közismeret miatt ismételtek volna a legrenitensebbek évet. Próbálkoztam a tananyag elmélyült oktatásá­val is. A történelem nem hozta őket lázba. Többször el is mondták osztályfőnöki óráimon, miért kínozom őket ilyen régi dolgokkal, no meg nem mindegy nekünk, hogyan végző­dött a száz-, a harminc-, tizenöt vagy a hétéves háború, meg a Szovjetunió első ötéves terve? Álláspontjukat tanári minőségemben nem he­lyeselhettem, de bevallom férfiasan, némi hal­vány igaz­ságot látok benne.

Az irodalom-tan­anyag néhány novellája és regénye bizony még a magamfajta, sokat próbált kultúrmunkásnak is rettentő szellemi emésztési zavarokat okozott. A mi iskolánk tanítványai lassan és szóta­golva olvastak, és csak minimálisan voltak fogékonyak a modern líra szépségeire. Ha lyukasórám volt, az iskolával szemközti büfében ültem, a tanári szobába igazán soha nem tudtam beszokni. Egy pohár sör mellett olvasgattam.

Ąz író műveiből készült képregények is klasszikusnak számítanak

A félévi bizonyítványosztás előtt az egyik tanuló megkérdezte, miért veszem elő újra és újra ugyanazt a sárga fedelű, papírkötésű könyvet. Rövid indoklásként azt válaszoltam, mert egy roppant szórakoztató és komoly gon­dolatokat tartalmazó mű. Rejtő Jenő Piszkos Fred, a kapitány című alapmunkájáról volt szó. A követ­kező irodalomórán jelentkezett, és elmondta, hogy megkereste a könyvtárban a szóban forgó kötetet, elkezdte olvasni, nagyon tetszik neki. De van egy apró probléma, csak lassan, szóta­golva megy az olvasás. Nyíltan feltette a kér­dést, nem foglalkozhatnánk-e ezzel a könyvvel a szöveggyűjtemény helyett. Azt gondoltam, mi­ért is ne, és elkezdtem hangosan felolvasni az osztálynak. A szokott huszonöt decibeles alap­zaj lassan elült, még a kőművestanulók is fel­hagytak a fodrászlányok rendszeres, kézrátétellel történő térképezésével. A zajló iskolai élet csöndes szigetévé vált a tanterem. Az igazgató vagy féltucatszor bejött, ugyanis azt hitte azért van csönd, mert elzavartam valahová a nebuló­kat.

A következő hetekben folyt a felolvasás. A Piszkos Fred után Az elveszett cirkáló és a többi remekmű következett. Május tájékán már Mol­dova Magyar atom című kötetét tanulmányoztuk. Az igazgató pedagógusnapon jutalomban részesített, és rezignáltan állapította meg, hogy megtaláltam az utat a tanulók szívéhez.

Így vészeltem át életem első egyénileg végrehajtott tananyagreformját.

Kiemelt

Sztárok a Nappaliban

A január eleji, idén harmadszorra megrendezett program során több mint száz pécsi együttes lepi el a belvárosi kocsmákat és szórakozóhelyeket.

Poszt-trauma

Űrhajóval még nem jöttek

A bevándorlás egy álprobléma.

A király meztelen!

A szakáll nem elég.

Az áruházlánc ismét felháborító dolgot tett

Ezekkel a keresztekkel csak a baj van.

Pink

A férfimezőny jelentős része babának öltözött.

Hirdetés

Szívesen olvasna hasonló cikkeket? Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!