2018. január 20., szombat, Fábián, Sebestyén napja
Külföld
A cikk emailben történő elküldéséhez kattintson ide, vagy másolja le és küldje el ezt a linket: http://magyaridok.hu/kulfold/az-orosz-forradalom-szaz-eve-forgatta-fel-vilagot-2424250/

Az orosz forradalom száz éve forgatta fel a világot

Száz év telt el azóta, hogy a világot felforgatta a bolsevik forradalom, amely Lenin válasza volt az egy évtizeddel korábban saját maga által felvetett dilemmára: mi a teendő? A kérdés ma is aktuá­lis, hiszen a Kreml jelenlegi vezetésé­nek ismét el kell döntenie, miként teremt Oroszországban a 21. század követelményeinek is megfelelő, fejlődőképes gazdaságot és társadalmat.

Az orosz forradalmárok a múltat akarták végleg eltörölni, nem csak a cárizmust. Az értelmiség, az üzletemberek és a szakemberek legjavát Lenin emigrá­ció­ba kényszerítette. Halála után egy évtizeddel pedig Sztálin mészárolta le azt a középparasztságot, amely még értett a földműveléshez.

Az orosz társadalom egy része mélységesen gyűlöli a bolsevikokat annak az Orosz Birodalomnak a tönkretételéért, amelynek harmadik legnagyobb városa Varsó volt, és a világ GDP-jének több mint 5 százalékát adta, megelőzve az akkori Németországot. Méghozzá nemcsak a nemzeti termék összértékét, de gyarapításának ütemét tekintve is.

A másik szárny a cár és környezete ostobaságát hangsúlyozza, mivel szerintük képtelenek voltak megbirkózni azzal a társadalmi feszültséggel, amelyet a dinamikus gazdasági fejlődés gerjesztett. De ne feledkezzünk meg azokról sem, akik ma is szentül meg vannak győződve arról, hogy az egész októberi forradalom csak a Nyugat-barát értelmiség aknamunkája miatt valósulhatott meg, akik galádul elárulták a cárt és Oroszországot.

A hatalom is jól érzi a társadalom megosztottságát, és mivel nem forradalmi, hanem természetes fejlődési úton, vagyis nem revolúciós, hanem evolúciós módon akarja az országot a 21. századba átvezetni, már több mint egy évtizede nem is ünneplik november 7-ét. Helyébe a három nappal korábban tartott népi egységnap lépett, amely a kommunista múlttal kapcsolatos nézetkülönbségek áthidalására lenne hivatott.

A sors iróniája azonban, hogy az orosz vezetés átvette azt a vezérelvet, amely végül is győzelemre segítette a bolsevikokat. Lenin annak idején egy egységes, mindenkitől határozottan elkülönülő ideológia és program mellett kardoskodott. A Kremlhez közeli propagandisták pedig ma a Nyugattal szem­beni alternatív civilizációként fogalmazzák meg Oroszországot.

Fotó: Reuters

A szovjet történetírás szerint az Aurora cirkáló ágyúi adtak jelet a sikeres ostromra

Aligha lehet kétséges, hogy az orosz vezetés nem másolhatja le a nyugati modelleket, mert azok soha nem fognak gyökeret ereszteni egy eltérő történelmi és szellemi hagyományú, hatalmas területű, erejére és eredményeire büszke országban. De még Oroszország sem elég erős ahhoz, hogy szembe menjen a globalizációval. Vagyis Moszkva legfőbb feladata egy azzal összeegyeztet­hető modell kialakítása lenne. Ehhez elsősorban szavatolni kellene azt, hogy a forrásokhoz és a piachoz a hozzáférést a törvények és a tehetség, nem pedig a felülről osztogatott privilégiumok határozzák meg.

Létre kellene hozni emellett egy olyan kis- és középvállalkozói réteget, amely képes nemcsak a hazai nagyvállalatok, de a multik partnereként is, a nemzetközi piacon is versenyképes termékeket előállítani. Emellett végre fel kellene újítani azt az elavult városi és ipari infrastruktúrát, amelynek alapját még a múlt század hetvenes éveiben rakták le.

Mindez azonban olyan forradalmi változásokat hozhatna, amelyeket nemcsak a vezetés, de a lakosság többsége sem támogat. Miért is tenné? Hiszen a foglalkoztatottak háromnegyede attól az állami szektortól függ, amely az ásvány­kincsek kitermelésére és hasznának újraelosztására épül. Ezeknek az embereknek a többsége még emlékszik a 90-es évek nyomorára, amikor ez a szektor döglődött. Nem is fognak a radikális reformok mellé állni, amíg a jelen­legi életszínvonaluk nem zuhan nagyot. Akkor viszont ismét gyorsan előállhat az a helyzet, hogy a nép már nem tud a régi módon élni, a vezetés pedig még nem akarja átadni a hatalmat.

Kiemelt

Egyhavi keresettel több maradt az embereknél

A további emelkedéshez jó alapot teremt a minimálbér nyolcszázalékos és a garantált bérminimum további 12 százalékos emelése – mondta Varga Mihály.

Poszt-trauma

Vona és a 2300

A dolgok, amiknek az égvilágon semmi közük egymáshoz.

A Budapest Pride csapata bedobta a Conchita-bombát

„Az egész országot szivárványba borítjuk”.

Oknyomozó riporternek csapott fel a DK elnöke

Bizonyára ő is a Gőbölyös Soma-díjra hajt.

Megkapták a leckét a fideszes parasztok

Az SZDSZ émelyítő bűzét böfögte fel Vajda Mihály.

Hirdetés

Szívesen olvasna hasonló cikkeket? Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!