2017. április 24., hétfő, György napja
Gazdaság
A cikk emailben történő elküldéséhez kattintson ide, vagy másolja le és küldje el ezt a linket: http://magyaridok.hu/gazdasag/technologiasemlegesseg-a-digitalizacioban-1417321/

Technológiasemlegesség a digitalizációban

Azonos szolgáltatásokra a technológia típusától függetlenül azonos szabályokat kell alkalmazni az úgynevezett technológiasemlegesség elve szerint – többek között erről is szól az a hosszú távú koncepció, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állított össze a Digitális jólét programmal összefüggésben.

Csak a közérdek esetén kerülhet sor állami támogatások nyújtására a hírközlési infrastruktúrát vagy szolgáltatásokat érintő beruházásoknál a Magyarország elektronikus hírközlés-politikája című dokumentum szerint, amelyet a napokban publikált a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A kormányhatározat alapján összeállított hosszú távú koncepció szerint az állami segítségnyújtást indokolhatja a piaci hiányosságok fennállása, de csak sajátos versenyjogi és közösségi jogi feltételek mellett adható. A közforrások elpazarlása elkerülésének érdekében meg kell vizsgálni előzetesen azt is, hogy az állami beavatkozás elmaradása esetén a piaci szereplők észszerű időn belül önállóan nem hajtottak volna-e végre hasonló beruházásokat. Ez azért is fontos, hogy az állami támogatások ne befolyásolhassák negatívan a piaci indíttatású fejlesztéseket.

Forrás: Bach Máté

A lakosságot is fel kell készíteni az új eszközök használatára

Azokon a területeken, ahol megfelelő intenzitású, infrastruktúra-alapú verseny alakult ki, a szabályozás egyszerűsítésére, arányosabbá tételére van szükség. Ez jelentheti az ágazati szabályozás visszavonulását, az általános versenyszabályok alkalmazását is. Egy másik fontos alapelv az egyenlő elbánás követelménye, és az ebből következő úgynevezett technológiasemlegesség elve. Ez azt rögzíti, hogy a szabályozásnak mindig a szolgáltatás jellegét és ismérveit kell figyelembe vennie, vagyis azonos szolgáltatásokra a jelátvitelhez használt technológia típusától függetlenül azonos szabályokat kell alkalmazni.

A digitalizáció magyarországi elterjesztéséhez a keresleti oldal ösztönzése is szükséges, vagyis a lakosság felkészítése a technológia használatára. A cél eléréséhez elengedhetetlen a helyi adottságoknak megfelelő, az információs társadalom vívmányainak használatát elősegítő képzési és készségfejlesztő programok indítása. Ezek segíthetik az ország hátrányos helyzetű régióinak felzárkózását és a digitális írástudatlanság visszaszorulását. Idetartozik az is, hogy a műsorterjesztőknek törekedniük kell arra, hogy a nem magyar nyelvű műsorok szinkronizálatlan változata is elérhető legyen a lakosság idegen nyelvi készségei fejlesztésének érdekében.

A koncepció szerint a modern infokommunikációs eszközök felhasználásából származó előnyök javíthatják az egyének munkaerőpiaci lehetőségeit, és erősíthetik nemzeti identitásukat is. Az információáramlás csatornáinak bővülése elősegíti az egyes társadalmi vélemények és álláspontok megismerhetőségét, bővíti a szólás- és véleményszabadság gyakorlásának lehetőségeit, megkönnyíti a tájékozódást, a kommunikációt, a szórakozást és az ügyintézést.

Kiemelt

Egy ismeretlen portréja

A film úgy szól Antall Józsefről, hogy közben minket, nézőket sem felejt el: ugyanannyira szól róla, mint amennyire nekünk.

Poszt-trauma

Füttyös történész esete a sánta kutyával

Várjuk az RTL Klub és az Index tiltakozását.

Az Index nagy vágya

Reménykedni lehet.

Nagy Imre meggyalázóit védi az MSZP

Festékdobálók mellett.

Ismerős arc lépett ismét akcióba

Találós kérdés: ki ő?

Hirdetés

Szívesen olvasna hasonló cikkeket? Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!